رئیس جمهوری چین: تروریسم دشمن مشترک جامعه بین‌المللی است

عکس: .
تاریخ خبر: 6:31 04/01/1396